admin 31 Aralık 2017
Günlük Asgari Ücret

2018 Asgari Ücret Günlük ve Aylık Tutarları

2018 Günlük Asgari Ücret yazımız https://www.bibilenvar.com/yazi/189/2018-asgari-ucret-gunluk-ve-aylik-tutarlari linkinden BİBİLENVAR üzerinden alıntı yapılarak yayınlanmıştır.

Kaynak: www.bibilenvar.com

2018 asgari ücret tutarını 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı.

2018 Asgari Ücret Brüt : 2.029,50 TL

2018 Asgari Günlük Brüt Ücret : 67,65 TL

2018 Günlük Tavan Ücret: 507,38 TL

2018 Aylık Tavan Ücret: 15.221,40 TL

2018 Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler

2018 Asgari Ücret Günlük ve Aylık tutarları yukarıda açıkladık. Şimdi ise Aylık asgari ücret ile çalışan bir sigortalının asgari ücretinden yapılan kesintiler ile net ele geçen kazanç tutarını hesaplayalım.

2018 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ
Aylık Brüt Asgari Ücret  2.029,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL
Gelir Vergisi Matrahı  1.725,07 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi 15,40 TL
Kesintiler Toplamı 578,59 TL
Asgari Geçim İndirimi  (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL
NET ÜCRET  (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz) 1.603,12 TL

2018 net asgari ücret 2018 agi ile birlikte net ele geçecek tutar 1.603,12 TL olarak hesaplanmıştır. 2018 günlük asgari ücret 67,65 TL olarak hesaplanmıştır.

 

KAPICILAR İÇİN 2018 ASGARİ ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret her sektör çalışanı için farklılık arz edebilir. Kapıcı yani konut kapıcısı olarak çalışan sigortalılar Gelir Vergisi ödemedikleri için kapıcıların net asgari ücreti ve kapıcılar için asgari ücretin işverene maliyeti farklı hesaplanmaktadır.

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

Kapıcılar için 2018 asgari ücret Yasal Kesintiler ve Kapıcılar için 2018 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Aşağıda Belirtilmiştir. 2018 kapıcı asgari ücretten vergi kesintisi yapılmamaktadır.

KAPICILAR İÇİN

2018 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ

( 2018 Yılı Tüm Ayları Kapsamaktadır)

Brüt Ücret  2.029,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL
Kesintiler Toplamı 304,43 TL
NET ÜCRET  1.725,08 TL

 

2017 Günlük Asgari Ücret Tutarı

Günlük Asgari Ücret 2017 tutarını yazımızda bulabilirsiniz. Yazımız www.bibilenvar.com üzerinden alıntı ile paylaşılmaktadır.

“2017 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 1.777,50 TL olarak tespit edilmiştir. Asgari ücret ne kadar, asgari ücret net ne kadar, asgari ücret 2017 sorularınız artık Bibilenvar ile bir tık uzağınızda cevaplanacak. 

2017 günlük asgari ücret ve 2017 günlük tavan ücret ile 2017 asgari ücretin işverene maliyeti aşağıda tablolar halinde belirtilmiştir.

2018 günlük asgari ücret ve 2018 günlük tavan ücret ile 2018 asgari ücretin işverene maliyeti, Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı açıklandığı anda sitemizde yayınlanarak yukarıda belirtilmiştir. 2017 günlük asgari ücret detaylarını yazımızda bulabilirsiniz. Asgari Ücret Günlük tutarlarını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.)

2017 günlük asgari ücret ve 2017 günlük tavan ücreti

Buna göre 2017 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

SGK Taban Ücreti (Aylık kazancın alt sınırı) = 1.777,50 TL (Asgari Ücret)

SGK Tavan Ücreti (Aylık kazancın üst sınırı) = 13.331,40 TL

Brüt Günlük Ücret = 59,25 TL (günlük asgari ücret)

Brüt Günlük Tavan Ücret = 444,38 TL (günlük tavan ücret)

Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler

Günlük asgari ücret işçiye ödenmesi gereken minimum tutarı belirtmektedir. Yani İşçinin ücretinden yapılacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Kesintileri ile Vergi Kanunları gereği Vergi Kesintileri işçinin brüt ücreti üzerinden stopaj yolu ile yapılmaktadır. Asgari ücret ne kadar? Asgari ücretin işverene maliyeti hepsini yazımızda bulabilirsiniz.

İşçi ücretinden yapılan kesintiler işveren aracılığı ile Devlet’in ilgili kurumları olan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine ödenir ve kalan kısım AGİ dahil olmak üzere işçiye ödenmelidir. 2018 Asgari Ücret ve 2018 asgari ücret günlük ve aylık tutarlarına Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2018 Asgari Ücret yayınlandığı anda sitemizden ulaşabilirsiniz. 2017 asgari ücret yasal kesintileri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

2017 Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler

2017 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ

(2017 Yılı Tüm Aylar ) 

Aylık Brüt Ücret  1.777,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı  1.510,88 TL
Gelir Vergisi 226,63 TL
Damga Vergisi 13,49 TL
Kesintiler Toplamı 506,75 TL
Asgari Geçim İndirimi  (Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL
NET ÜCRET
(Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)
 1.404,06 TL

 

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücretin işverene maliyeti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret bulunur ve bunun 30 katı aylık asgari ücreti hesaplamamızı sağlar. Günlük brüt asgari ücret 59,25 TL ve Bunun 30 katı ise,

29,25 x 30 = 1.777,50 TL Aylık Asgari Ücret

Aylık asgari ücret üzerinden işverenin toplam maliyeti hesaplanır. Asgari ücretin işverene maliyeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2017 asgari ücret işveren maliyeti tablosu aşağıdadır.

2017 Asgari Ücretin İŞVERENE MALİYETİ

2017 Asgari Ücretin İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret  1.777,50 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) Hazine Teşvikli 275,51 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 35,55 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ  2.088,56 TL

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret her sektör çalışanı için farklılık arz edebilir. Kapıcı yani konut kapıcısı olarak çalışan sigortalılar Gelir Vergisi ödemedikleri için kapıcıların net asgari ücreti ve kapıcılar için asgari ücretin işverene maliyeti farklı hesaplanmaktadır.

Kapıcılar için 2017 asgari ücret Yasal Kesintiler ve Kapıcılar için 2017 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Aşağıda Belirtilmiştir.

Kapıcı Asgari Ücreti

KAPICILAR İÇİN

2017 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ

( 2017 Yılı Tüm Ayları Kapsamaktadır)

Brüt Ücret  1.777,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL
Kesintiler Toplamı 266,63 TL
NET ÜCRET  1.510,87 TL

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret  1.777,50 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) 275,51 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 35,55 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ   2.088,56 TL

2017 Asgari Ücret ve asgari ücret 2017 kesintileri yukarıda belirtilmiş olup, 2018 Asgari Ücretin açıklanmasının ardından 2018 Asgari Ücreti ve 2018 Asgari Ücretten yapılan Yasal Kesintileri, 2018 Kapıcılar İçin Asgari ücret ile 2018 asgari ücretin işverene maliyetini gösterir tablolar siz değerli ziyaretçilerimiz için ayrıca hazırlanmıştır.

Yıllara Göre Günlük ve Aylık Asgari Ücretler

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ Günlük Brüt Asgari Ücret Aylık Brüt Asgari Ücret Günlük Brüt Asgari Ücret         Aylık Brüt Asgari        Ücret
 01.01.2005- 31.12.2005 16,29 YTL 488,70 YTL 13,86 YTL 415,80 YTL
 01.01.2006- 31.12.2006 17,70 YTL 531,00 YTL 15,00 YTL 450,00 YTL
 01.01.2007- 30.06.2007 18,75 YTL 562,450 YTL 15,89 YTL 476,70 YTL
 01.07.2007- 31.12.2007 19,50 YTL 585,00 YTL 16,38 YTL 491,40 YTL

 

 01.01.2008- 30.06.2008 20,28 YTL 608,40 YTL 17,18 YTL 515,40 YTL
 01.07.2008- 31.12.2008 21,29 YTL 638,70 YTL 18,02 YTL 540,60 YTL
 01.01.2009- 30.06.2009 22,20 TL 666,00 TL 18,90 TL 567,00 TL
 01.07.2009- 31.12.2009 23,10 TL 693,00 TL 19,65 TL 589,50 TL
 01.01.2010- 30.06.2010 24,30 TL 729,00 TL 20,70 TL 621,00 TL
 01.07.2010- 31.12.2010 25,35 TL 760,50 TL 21,60 TL 648,00 TL
 01.01.2011- 30.06.2011 26,55 TL 796,50 TL 22,65 TL 679,50 TL
 01.07.2011- 31.12.2011 27,90 TL 837,00 TL 23,85 TL 715,50 TL
 01.01.2012- 30.06.2012 29,55 TL 886,50 TL 25,35 TL 760,00 TL
 01.07.2012- 31.12.2012 31,35 TL 940,50 TL 26,85 TL 805,50 TL
 01.01.2013- 30.06.2013 32,62 TL 978,60 TL 27,97 TL 839,10 TL
 01.01.2013- 31.12.2013 34,05 TL 29,25 TL 877,50 TL
NOT: 2014 Tarihi İtibarı İle 16 Yaşından Küçükler İçin Ayrı Bir Asgari Ücret Uygulanmayacaktır.
YÜRÜRLÜK TARİHİ Günlük Brüt Asgari Ücret Aylık Brüt Asgari Ücret
 01.01.2014- 30.06.2014 35,70 TL  1.071,00 TL
 01.07.2014- 31.12.2014 37,80 TL  1.134,00 TL
 01.01.2015-30.06.2015 40,05 TL  1.201,50 TL
 01.07.2015-31.12.2015 42,45 TL  1.273,50 TL
 01.01.2016 -31.12.2016 54,90 TL 1.647,00 TL
 01.01.2017   – 31.12.2017 59,25 TL  1.777,50 TL

2018 Günlük Asgari Ücret tutarlarını 2018 asgari ücret sorularını aşağıdaki yorum bölümünde belirtebilirsiniz.

Asgari Ücret Kategorisi Yazılarımız için tıklayınız..

Çalışma Hayatı ve Emeklilik Sorularınız Online Cevap Buluyor

çalışma hayatı soruları

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*