Aylar: Aralık 2017

admin 31 Aralık 2017

asgari ücret 2018 Belli Oldu Brüt 2.029,50 TL Net 1.603,12 TL. Çalışanların bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında geçerli olan asgari ücret belirlendi. 2018 Asgari Ücret Brüt 2.029,50 TL Net 1.603,12 TL olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. 2018 brüt asgari ücret: 2.029,50 TL 2018 net asgari ücret: 1.603,12 TL 2018 asgari […]

admin 31 Aralık 2017

2018 Asgari Ücret Günlük ve Aylık Tutarları 2018 Günlük Asgari Ücret yazımız https://www.bibilenvar.com/yazi/189/2018-asgari-ucret-gunluk-ve-aylik-tutarlari linkinden BİBİLENVAR üzerinden alıntı yapılarak yayınlanmıştır. Kaynak: www.bibilenvar.com 2018 asgari ücret tutarını 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. 2018 Asgari Ücret Brüt : 2.029,50 TL […]

admin 30 Aralık 2017

Taşeron İşçiye Kadro Geliyor yazımız İŞKANUNU sitesinden alıntı olarak sizlere sunulmuştur. 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan 696 No’lu KHK ile Taşerona Kadro Formülü geldi. Mevzubahis KHK, İş Kanunu Türkiye portalında yayınladığımız “Taşerona KHK Çözümü” haberimizle doğru orantılı olarak kadro sorununa çözüm getirdi. Hangi Taşeron İşçiler Kadroya Geçecek? Yeni yayımlanan KHK, 375 sayılı KHK’ye […]

admin 30 Aralık 2017

2018 Gelir Vergisi Dilimleri açıklandı. Yeni vergi oranları İşKanunu sitesi içeriğinden alıntı yapılarak sizlere sunulmuştur. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) 29 Aralık 2017 tarih ve Sayı: 30285 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas […]

admin 30 Aralık 2017

23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun […]

admin 30 Aralık 2017

Vergisini Zamanında Ödeyene %5 İndirim Geldi! 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş ve 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 8/3/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 23 Aralık 2017 tarihinde 30279 no’ lu Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi […]

admin 29 Aralık 2017

2018 Asgari Ücret Detayları İşçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında geçerli olan asgari ücret belirlendi. 2018 Asgari Ücret Brüt 2.029,50 TL Net 1.603,12 TL olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. 2018 Asgari Ücret 2018 brüt asgari ücret: 2.029,50 TL 2018 net asgari ücret: 1.603,12 TL 2018 asgari ücretin […]