admin 1 Ocak 2018

Asgari ücret 2018 yılında 2017 yılı asgari ücret rakamına göre %14,2 dolaylarında bir artış göstermiştir. Bu yazımızda 2018 asgari ücretten yapılan yasal kesintiler, 2018 tavan ücret ve 2018 asgari ücret rakamlarının işverene maliyeti detaylı olarak incelenecektir.

Asgari Ücret 2018 Yılında Brüt 2.029,50 TL Olarak Açıklandı

2018 asgari ücret tutarının 2017 asgari ücret üzerinden %14,2 oranında artması ile brüt 2.029,50 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

2018 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ

Aylık Brüt Asgari Ücret  2.029,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL
Gelir Vergisi Matrahı  1.725,07 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi 15,40 TL
Kesintiler Toplamı 578,59 TL
Asgari Geçim İndirimi  (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL
NET ÜCRET  (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz) 1603,12 TL

Brüt Asgari Ücret – Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler=2018 asgari ücretin brüt 2.029,50 TL olması ile sigorta primi işçi payı kesintisi, işsizlik sigortası işçi payı kesintisi, gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisi ile 2018 asgari brüt asgari ücretten toplamda; 578,59 TL’lik kesinti yapılmaktadır.

2.029,50 – 578,59 = 1.450,91 TL

Agi Dahil Net Asgari Ücret=

1.450,91 + 152,21 (AGİ) = 1.603,12 TL

2018 Günlük Asgari Ücret ve Günlük Tavan Ücret ile Aylık Tavan Ücret Hesabı

2018 asgari ücreti brüt 2.029,50 TL olması ile günlük brüt asgari ücret 67,65 TL

Günlük Tavan Ücret (Sigorta Primine Esas Kazanç Üst Sınırı)

Günlük asgari ücret x 7,5

67,65 x 7,5 = 507,38 TL olarak günlük tavan ücret bulunmaktadır.

Aylık Tavan Ücret = Günlük Tavan Ücret x 30

507,38 x 30 = 15.221,40 TL olarak aylık tavan ücret bulunmaktadır.

Asgari Ücret 2018 işverene maliyeti ne kadar olacak?

2018 asgari ücret tutarının 2017 asgari ücret üzerinden %14,2 oranında artması ile brüt 2.029,50 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

2018 asgari ücretin 2.029,50 TL olması ile işveren maliyeti ne olacaktır? 2018 işveren maliyetini aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz.   2018 asgari ücretin 5 puanlık indirim yani hazine teşvikli maliyet hesaplamasını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

2018 Asgari Ücretin İŞVERENE MALİYETİ

(Hazine Teşvikli Hesaplama)

Asgari Ücret 2.029,50 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) Hazine Teşvikli 314,57 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 40,59 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ  2.384,66 TL

2018 asgari ücretin işverene maliyeti, asgari ücretin tutarı 2.029,50 TL olması ile 5 puanlık indirim ile hesapladığımızda işverenin toplam maliyeti 2.384,66 TL olduğunu görmekteyiz.

2018 Asgari Ücretin Hazine Teşviki (5 Puanlık İndirim) Olmadan İşverene Maliyeti

2018 asgari ücretin 2.029,50 TL olması ile 5510 sayılı Kanun Hazine Teşviki (5 Puanlık İndirim) işveren maliyeti aşağıdaki tablodan Görebilirsiniz. Hazine teşviki olmadan asgari ücretin işverene maliyeti %20,5 üzerinden hesaplanmaktadır.

2018 Asgari Ücretin İŞVERENE MALİYETİ

(Hazine Teşviksiz Hesaplama)

Asgari Ücret 2.029,50 TL
SGK PRİMİ % 20,5 (İşveren Payı) Hazine Teşviksiz 416,05 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 40,59 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ  2.486,14 TL

Asgari Ücret 2018 işverene maliyeti, asgari ücretin tutarı 2.029,50 TL olması ile Hazine Teşviksiz hesapladığımızda işverenin toplam maliyeti  2.486,14 TL olduğunu görmekteyiz.

Hazine Teşviki alan işveren ile Hazine Teşviki almayan işveren arasında toplam maliyet asgari ücretli işçi başına 101,48 TL olarak değişmektedir.

2018 Tavan Ücretin İşverene Maliyeti

Asgari Ücret 2018 brüt 2.029,50 TL olmasıyla günlük asgari ücretin 67,65 TL olacağını ve yapılacak hesaplamalarda günlük tavan ücret yani sigorta primine esas kazanç üst sınırının ise 507,38 TL ve Aylık Tavan Ücretin 15.221,40 TL olacağını hesaplamıştık.

2018 Tavan Ücretin İŞVERENE MALİYETİ

(Hazine Teşvikli Hesaplama)

Tavan Ücret 15.221,40 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) Hazine Teşvikli 2.359,32 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 304,43 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ  17.885,15 TL

2018 Tavan Ücretli bir çalışanın Hazine teşviki olan 5510 sayılı Kanun 5 puanlık prim indirimi ile hesaplanan işverene toplam 17,885,15 TL’lik maliyeti olduğunu görmekteyiz.

2018 Tavan Ücretin İŞVERENE MALİYETİ

(Hazine Teşviksiz Hesaplama)

Tavan Ücret 15.221,40 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) Hazine Teşvikli 3.120,39 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 304,43 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ  18.646,22 TL

2018 tavan ücretli bir çalışanın 5510 Kanun 5 puanlık indirim olan Hazine teşviki olmadan işverene toplam maliyetinin 18.646,22 TL olduğunu görmekteyiz.

Hazine teşvikinden yararlanan ve yararlanmayan işverenlerin tavan ücret üzerinden bir çalışanı olması halinde aradaki maliyet farkının, 761,07 TL olduğu hesaplanmaktadır.

Asgari Ücret Nedir? başlıklı yazımızı okumak için TIKLAYINIZ.. 

Asgari ücret kategorisi yazılarımız için TIKLAYINIZ..

2017 Asgari Ücret Günlük ve Aylık Tutarları için TIKLAYINIZ..

KAYNAK: www.bibilenvar.com

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*