admin 31 Ekim 2017

Asgari ücret oldukça sık konuşulan dahası sık tartışılan bir konu olarak sürekli gündemimizdedir. Asgari ücretin neti, asgari ücretin brütü, asgari ücrette vergi dilimi, asgari ücrette zam oranı sürekli konuşulan ve özellikle görsel medya basın gruplarında üzerine haber yapılan bir konu olmuştur. Asgari ücretin belirlenmesi, yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusunu her sene bize sürekli sordurmaktadır. Yazımızda asgari ücretin belirlenmesini dahası ücretin nasıl belirlendiğini detaylı anlatacağız.

Ücret Nasıl Belirlenir?

Ücret nasıl belirlenir sorusu herkes tarafından sorulmaktadır. Ücretin belirlenmesini şu şekilde açıklayabiliriz. Ücret öncelikli olarak, işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir.

İş sözleşmelerinde Ücretin Bir Sınır Var Mıdır?

Ücretin iş sözleşmeleri ile belirlendiğine yukarıda değinmiştik. İş Hayatımızı düzenleyen temel Yasa olan 4857 sayılı İş Kanunu ücretin belirlenmesinde 8.ve 9. Maddelerin önemli olduğunu bize göstermektedir.

İş kanunumuzun 8. Maddesinde de belirtildiği gibi, ücretin belirlenmesi herhangi bir şekle tabi olmayıp 9. Madde de belirtildiği üzere taraflar ihtiyaçlarına  göre kanuni sınırlamalara uygun biçimde iş sözleşmelerini düzenleyebilir. İş sözleşmelerinde taraflara serbest düzenleme yetkisi verilse de İş Kanununun 39. Maddesi gereği, işçiye, ücretin türü ne olursa olsun Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanan asgari ücretin altında ücret ödenebilmesi mümkün değildir.

Asgari Ücret Nedir?

İş Kanununun 39. Maddesi gereği, işçiye, ücretin türü ne olursa olsun Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanan asgari ücretin altında ücret ödenebilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle, herhangi bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışanlara ödenecek ücretlerin alt sınırı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu  tarafından belirlenmektedir. Bir işverenin çalıştırmakta olduğu işçilerine ödeyeceği ücret, komisyon tarafından en geç 2 yılda bir belirlenen asgari ücret tutarının altında olamayacaktır. Asgari ücreti çalışanların ekonomik sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak amacı ile en düşük tutarı karşılayan hak ediş olarak tanımlayabiliriz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Çalışanların ekonomik ve sosyal şartlarının düzenlemesi amacıyla belirlenen asgari ücret, herhangi bir işverene bağlı olarak çalışmakta olan tüm işçileri kapsamaktadır.

Asgari ücretin belirlenmesiyle görevlendirilen komisyon; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

Komisyona kimin başkanlık edeceği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenir. Komisyon en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkan’ın bulunduğu taraf, çoğunluğu sağlamış sayılır. İş Kanunun 39. Maddesinin 3.fıkrası gereği Komisyon kararları kesindir. Kararlar,  Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları,  Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte hazırlayacakları Asgari Ücret Yönetmeliği’nde belirtilir.

Yönetmeliğe Göre Asgari Ücret Nedir?

Asgari Ücret Yönetmeliği 1. Maddesi üzerine, asgari ücret;” İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını, günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.”

Asgari Ücret Yönetmeliği 4. maddesi üzerine, asgari ücretin, “ bir günlük ücret olarak saptanması asıldır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda, gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.”

Asgari ücret günlük olarak hesap edilir ve ay üzerinden (30 gün) hesaplama ile aylık asgari ücret bulunur. Günümüze kadar asgari ücretin net veya brüt olarak hesaplaması sınırlandırılmasa da asgari ücretin brüt olarak saptandığı görülmektedir.

Ayrıca 2014 yılına kadar asgari ücrette 16 yaşından büyükler ve 16 yaşını doldurmayanlar olarak farklı belirlenmiş olmasına rağmen 19.04.2014 tarihinde Asgari Ücret Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 16 yaş ayrımı kaldırılmıştır.

2017 yılı Asgari Ücretin Günlük ve Aylık Tutarları için tıklayınız..

2018 günlük asgari ücret ve 2018 aylık asgari ücret detayları açıklandığı anda sitemizden bilgi edinebilirsiniz..

Yıllara Göre Asgari Ücretin Günlük ve Aylık Tutarları

 www.bibilenvar.com 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ Günlük Brüt Asgari Ücret Aylık Brüt Asgari Ücret Günlük Brüt Asgari Ücret         Aylık Brüt Asgari    Ücret
 01.01.2005- 31.12.2005 16,29 YTL 488,70 YTL 13,86 YTL 415,80 YTL
 01.01.2006- 31.12.2006 17,70 YTL 531,00 YTL 15,00 YTL 450,00 YTL
 01.01.2007- 30.06.2007 18,75 YTL 562,450 YTL 15,89 YTL 476,70 YTL
 01.07.2007- 31.12.2007 19,50 YTL 585,00 YTL 16,38 YTL 491,40 YTL

 

 01.01.2008- 30.06.2008 20,28 YTL 608,40 YTL 17,18 YTL 515,40 YTL
 01.07.2008- 31.12.2008 21,29 YTL 638,70 YTL 18,02 YTL 540,60 YTL
 01.01.2009- 30.06.2009 22,20 TL 666,00 TL 18,90 TL 567,00 TL
 01.07.2009- 31.12.2009 23,10 TL 693,00 TL 19,65 TL 589,50 TL
 01.01.2010- 30.06.2010 24,30 TL 729,00 TL 20,70 TL 621,00 TL
 01.07.2010- 31.12.2010 25,35 TL 760,50 TL 21,60 TL 648,00 TL
 01.01.2011- 30.06.2011 26,55 TL 796,50 TL 22,65 TL 679,50 TL
 01.07.2011- 31.12.2011 27,90 TL 837,00 TL 23,85 TL 715,50 TL
 01.01.2012- 30.06.2012 29,55 TL 886,50 TL 25,35 TL 760,00 TL
 01.07.2012- 31.12.2012 31,35 TL 940,50 TL 26,85 TL 805,50 TL
 01.01.2013- 30.06.2013 32,62 TL 978,60 TL 27,97 TL 839,10 TL
 01.01.2013- 31.12.2013 34,05 TL 29,25 TL 877,50 TL
NOT: 2014 Tarihi İtibarı İle 16 Yaşından Küçükler İçin Ayrı Bir Asgari Ücret Uygulanmayacaktır.
YÜRÜRLÜK TARİHİ Günlük Brüt Asgari Ücret Aylık Brüt Asgari Ücret
 01.01.2014- 30.06.2014 35,70 TL  1.071,00 TL
 01.07.2014- 31.12.2014 37,80 TL  1.134,00 TL
 01.01.2015-30.06.2015 40,05 TL  1.201,50 TL
 01.07.2015-31.12.2015 42,45 TL  1.273,50 TL
 01.01.2016 -31.12.2016 54,90 TL 1.647,00 TL
 01.01.2017   – 31.12.2017 59,25 TL  1.777,50 TL

Asgari Ücret Kategorisi İçin TIKLAYINIZ..

Bibilenvar ile sorularınıza cevap almak için TIKLAYINIZ..

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*