Doğuma Bağlı İzinler

admin 2 Nisan 2018

işçi mazeret izni kaç gün sorusu hemen hemen her çalışanın merak ettiği bir sorudur. Mazeret İzni kavram olarak birçok kişi tarafından yanlış yorumlanan ve yanlış kullandırılan bir izindir. İznin bir gerekçesinin olması onun mazeret izni olduğu anlamına gelmemektedir. İş Kanunu tarafından, işçinin olağanüstü bir durumundan dolayı verilmiş yıllık izin dışındaki ücretli izinlere Mazeret İzni denir. […]

admin 2 Nisan 2018

İş Kanunu çalışanlara yıllık izin dışında da bazı izin hakları vermektedir. Bu izinlerin büyük çoğunluğu doğuma bağlı izinler olmakla birlikte, farklı durumlardan kaynaklanan mazeret izinleri de söz konusudur. Bunlar da biri de ebeveyn hastalık iznidir. Bu yazımızda Ebeveyn Hastalık İzni kullanımı konusunu işleyeceğiz. Mazeret İzinleri İş Kanunu tarafından işçilere mazeret nedenlerine göre bazı izinler verilmiştir. […]

admin 29 Eylül 2017

Emzirme İzni süt izni detayları nelerdir? Doğum yapan kadınların en çok zorlandıkları ve şikayet ettikleri konulardan birisi de bebeğin kendilerine ihtiyaç duyduğu zamanlarda yanlarında olup onlara vakit ayırabilmektir. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin mevcut koşullarda yanlış kullandırılması hem işçiyi hem de işvereni yükümlülük altında […]

admin 29 Eylül 2017

Doğum İzni Doğum İzni detaylarını açıklamadan önce Kadınların doğuma bağlı izinlerine değineceğiz. Kadın işçilerin, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni hakları bulunmaktadır. Çoğul gebeliklerde, doğum öncesi süreye 2 hafta daha eklenmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, istenmesi halinde doktor raporuna dayalı olarak, doğum öncesi 3 hafta kalana […]