Mevzuat

admin 30 Aralık 2017

23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun […]

admin 31 Ekim 2017

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu güncel halini buradan bulabilirsiniz. 4447 sayılı Kanun,işsizlik sigortası kanunu,sigortalı işsiz,işsizlik ödeneği,işsizlik sigortası,işsizlik sigortası primleri,sosyal güvenlik kurumu,esnaf ahilik sandığı,yarım çalışma ödeneği,işsizlik ödeneği,işsizlik maaşı,Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği,Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği,yarım çalışma ödeneği,yarım çalışma,kısa çalışma hakkında detaylı bilgi İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiştir. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR […]

admin 31 Ekim 2017

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İş Mahkemelerinin,kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. Kamuoyunda arabuluculuk yasası oalrak da bilinmekte olan iş mahkemeleri kanunu ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı ve ayrımcılık tazminatı tazminatlarında zamanaşımı süresi beş yıldır. Tazminatlarda Zamanaşımı Süresi Beş Yıl İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa […]

admin 31 Ekim 2017

Özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri gereği yapılmaktadır. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu […]

admin 5 Ekim 2017

8423   4857 sayılı İş Kanunu                        Kanun Numarası                     : 4857                             Kabul Tarihi                             : 22/5/2003                             Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih :  10/6/2003   Sayı : 25134                              Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5  Cilt : 42     4857 sayılı İş Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   4857 sayılı İş Kanunu       Amaç […]

admin 5 Ekim 2017

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU                                  Kanun Numarası                         : 5510                                       Kabul Tarihi                                : 31/5/2006                                       Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih   : 16/6/2006       Sayı : 26200                                       Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5                       Cilt  : […]