Malulen Emeklilik

admin 29 Eylül 2017

Malulen emeklilik için öncelikle “malul sayılmak” terimini açıklamamız gerekmektedir. 5510 sayılı Kanun gereği;Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu […]