15 yıl 3600 Gün İle Kıdem Tazminatı

admin 14 Ocak 2018

Çalışanların işsiz kalmaları durumunda, kendilerine iş güvencesi uygulamaları kapsamında bir takım haklar sağlanmıştır. Yeni bir işte çalışılmaya başlanmasından önce oluşabilecek ekonomik sorunları azaltmayı amaçlayan uygulamalardan biri, kıdem tazminatı olarak düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı nedir ve 4857 sayılı İş Kanunu kıdem tazminatını nasıl açıklamıştır. Kıdem Tazminatı Nedir? İşçilerin çalışma süreleri ve iş sözleşmelerinin sona erme nedenlerine bağlı […]