Teşvik ve Destekler

admin 2 Nisan 2018

İşbaşı Eğitim Teşviki, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 15. maddesi ile 23/4/2015 tarihinde yürürlüğe girmişti. İstihdama katkı sağlayan ve İŞKUR tarafından desteklenen teşvik, işverenler işbaşında işçileri eğitirken onların maliyetlerini azaltıyor.   6645 Kanun numarası ile bildirilen, şartları sağlayan işverenlerin asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren prim payı kadar indirim aldığı teşvik 2017 yılında devam etmişti. […]

admin 2 Nisan 2018

6111 ilave istihdam teşviki, 01.03.2011 tarihinden beri uygulanan işverenlere emek maliyetlerini düşürmek anlamında yüksek fayda sağlayan bir teşviktir. Uygulamanın süresinin de uzatılmasıyla 31.12.2020 tarihine kadar, teşvik şartlarını sağlayan işçileri istihdam eden işverenlerin mali yükünü azaltmaya devam edecektir. 6111 İlave İstihdam Teşvikinde İşverenlerin Kazancı yüksek tutarlarda olduğundan, bir çok işveren teşvikten yararlanmak istenmekte, fakat zorlukları nedeniyle çekinmektedir. […]

admin 2 Nisan 2018

Son günlerde bir çok işveren ve işveren vekilinin gündemini 6111 sayılı Kanun ile getirilen Ek İstihdam Teşviki oluşturmaktadır. Hesaplaması ve yararlanma süreçleri oldukça zahmetli ve derin bir mevzuat gerektiren teşvikte, süregelen yıllardan birkaç değişiklik yapılmakla birlikte son değişiklik 7103 sayılı Kanun ile getirilmiş ve geriye dönük teşvik imkanı tekrar işverenlere sunulmuştur. Yazımızda sizlere kısa kısa […]

admin 14 Mart 2018

TBMM’de görüşmelerine devam edilen Torba Yasa, geriye dönük uzun bir dönemi kapsayacak şekilde işveren teşviklerinden yararlanma fırsatını içeriyor. İşverenler için “Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanın!” mesajının çok net görülebileceği yasa yürürlüğe girerse, yürürlük tarihi itibarıyla bir ay içinde kuruma başvurma süreniz olacak. Fırsat mı, Hak Kaybı mı?         Ekonomik belirsizliklerden, sektörel düzensizliklerden veya çeşitli sebeplerden ötürü şimdiye […]

admin 14 Mart 2018

İşverenler, geçtiğimiz yıllardan beri kendilerine devlet tarafından sunulan teşviklerden, şartların ilgili teşviki uygulamaya uygun olması kaydıyla, faydalanma olanağına sahiptir. İşverenler bir kısmı bu teşvik ve destekleri kendileri ya da danışman şirketler aracılığıyla takip ederek işyerlerinde uyguluyor. Bazı işverenler ise teşvik şartlarını yanlış uygulamaktan çekinerek ya da farklı sebeplerle bu teşvikleri uygulamaya yanaşmadılar. Yeni bir torba […]

admin 10 Ocak 2018

Sigorta primlerinde 5 puanlık hazine teşviki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 81.maddesinde belirtilmiştir. İşverenler çalıştırdıkları sigortalılar adına 5 puanlık SGK prim indirimini, uzun vadeli sigorta kollarından yani sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinden işveren hissesine karşılık gelen 5 puanlık tutarı Hazine tarafından karşılanmaktadır. 5510 sayılı Kanun gereğince alınacak sigorta prim […]