Vergi Konuları

admin 10 Haziran 2018

Çalışanın Engelli Yakını İçin Vergi İndirimi nasıl uygulanacaktır? Çalışanın Engelli Yakını İçin Vergi İndirimi hangi oranlarda ve hangi şartlarda geçerlidir? Çalışanın Engelli Yakını İçin Vergi İndirimi süresi var mıdır? Çalışanın Engelli Yakını İçin Vergi İndirimi Ücretten yapılan en yüksek tutarlı kesinti Gelir Vergisidir. Bu nedenle çalışanların Gelir Vergisi açısından avantaj sağladığı tüm durumlar gelirlerinin artışında önemlidir. Bu […]

admin 10 Haziran 2018

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Ertelendi haberimizin detaylarını İşkanunu üzerinden alıntı yaparak siz değerli ziyaretçilerimize sunuyoruz. Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Ertelendi Muhtasar beyanname ve aylık prim hizmet bildirgesinin birleşimine geçiş için belirlenen tarih 1 Temmuz’du. Yeni uygulamanın alt yapı sorunlarının devam etmesi, pilot illerde yaşanan aksaklıklar sisteme geçişi engelledi. Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi ertelendi.

admin 30 Aralık 2017

2018 Gelir Vergisi Dilimleri açıklandı. Yeni vergi oranları İşKanunu sitesi içeriğinden alıntı yapılarak sizlere sunulmuştur. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) 29 Aralık 2017 tarih ve Sayı: 30285 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas […]

admin 30 Aralık 2017

23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun […]

admin 30 Aralık 2017

Vergisini Zamanında Ödeyene %5 İndirim Geldi! 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş ve 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 8/3/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 23 Aralık 2017 tarihinde 30279 no’ lu Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi […]