admin 11 Ocak 2018

Gurbetçilerin Emeklilik Hakları başlık yazımızda, yurtdışında geçirilen sürelerin emeklilik yönünde değerlendirilmesine ve gurbetçilerin emeklilik hakları detaylarına değinilecektir.

Gurbetçilerin Emeklilik Hakları

Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’den emeklilik şartlarını sağlayan vatandaşlarımız ülkemizden emeklilik işlemleri ni gerçekleştirebilirler. Ülkemiz ile ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ya da Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalayan ülkeler ile gurbetçilerin emeklilik hakları değişkenlik göstermektedir.

 

Gurbetçilerin Emekliliği

Gurbetçilerin emekliliği konusunda detaylı bilgi vermeden önce belirtmemiz gereken hususlar bulunmaktadır. Gurbetçilerin emekliliği Ülkemizin hangi Ülkeler ile İkili Sosyal Güvenlik Anlaşması imzaladığı ve imzalanan ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin muhteviyatı önemlidir.

İmzalanan ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri detaylarında, Ülkemizde ilk defa işe giriş yapılmış gibi yurtdışında bulunulan ülkede de ilk işe girişin gurbetçilerin emeklilik hakları bakımında önemi büyüktür.

SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiyi sunmuştur. SGK Emeklilik Hesapla sitemizden bilgiler önümüzdeki süreçlerde siz değerli ziyaretçilerimize sunulacaktır.

Gurbetçilerin Emeklilik Hesaplamaları konusunda, Ülkemizden ilk defa sigortalı işe girişlerinin bulunması kesinlikle kendileri için çok önem taşımaktadır. Gurbetçilerin Emeklilik Hakları yazımızın önemli konularından birisi, Hangi ülkelerde işe girişler Türkiye’de işe giriş olarak kabul edilmektedir o detayı sizlere sunacağız.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ne Diyor?

Gurbetçilerin emeklilik hesaplamalarında ilk defa Türkiyeden işe giriş tarihleri önem arz etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik hesaplamalarında ilk defa uzun vadeli sigortalı işe giriş tarihine göre tabi olunacak emeklilik şartlarını belirlemektedir.

SSK sorgulaması olarak da adlandırılan yani Sigorta sorgulama ekranları vasıtasıyla emeklilik için başvuran kişilerin tabi olduğu emeklilik şartları belirlenmektedir. Gurbetçilerimizin yurtdışına çıkmadan önce Türkiyeden ilk defa uzun vadeli sigortalı bildirimi var ise bu tarihe göre Emeklilik Hesaplama işlemleri yapılmaktadır.

Gurbetçilerin Emekliliği konusunda emeklilik hesaplama işlemleri yapılırken, SGK sorgulama aşaması sonrasın Torba Yasa ile getirilen hükümlere göre SGK hizmet Dökümü incelenerek işlem tesis edilecektir.

6552 sayılı Kanun ile Kanunun 5. maddesinin beşinci fıkrasına “Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir.

Yurdışı İşe Giriş Tarihi Türkiye’de İlk İşe Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilen Ülkeler

6552 sayılı Kanun ile;

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

Ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden;

Yurtdışı İşe Girişleri İlk Defa Türkiye’de İşe Giriş Gibi Sayılan Ülkeler
Almanya Avusturya Arnavutluk Azerbaycan Belçika
Bosna Hersek Çek Cumhuriyeti Fransa Gürcistan Hırvatistan
Hollanda İsviçre Kanada Kebek KKTC
Lüksemburg Makedonya Slovakya    

Yukarıdaki Ülkeler ile İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi gereği yurdışı işe giriş tarihi Türkiye’de işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir. Tabi bu hükümlerden yararlanacak olan vatandaşlarımızın Türkiyede işe giriş tarihleri eğer Yurtdışı işe giriş tarihinden önce ise muhakkak bu tarih baz alınacaktır.

Yurtdışı Borçlanma İle Emeklilik Fırsatı

Yukarıda da değinildiği üzere emeklilik başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın öncelikle SGK sorgulamaları yapılmaktadır. SGK Hizmet Dökümü bilgileri incelendikten sonra, emeklilik başvurusu yapacak olan Gurbetçilerimizin hangi ülkede hizmetlerinin geçtiği kontrolü yapılır.

Türkiye’de yurtdışı hizmetlerinden önce uzun vadeli sigortalılık bildirimi var ise emeklilik tarihi hesaplama işlemleri bu tarih baz alınarak yapılacaktır.

Eğer ilk defa işe giriş tarihleri yurtdışında ise  bu sefer, anılan Ülke ile ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olup olmadığına bakılacaktır. Yukarıdaki tabloda yer alan ülkelerden biri ise yurt dışında çalışılan ülke, o ülkedeki işe giriş tarihi baz alınarak emeklilik hesaplama işlemleri yapılacaktır.

Emeklilik için gerekli şartlar arasında sigortalı prim gün sayısını emeklilik başvurusunda bulunacak vatandaşlarımız için ise borçlanma yapmak mümkündür. Yurtdışı borçlanma ile emeklilik fırsatı ndan faydalanacak vatandaşlarımız, emeklilik için gereken prim gün  sayısına Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanma suretiyle elde edebileceklerdir.

2018 Yurtdışı Borçlanma Miktarı

Yurtdışı hizmet borçlanmaları da tıpkı diğer SGK hizmet borçlanmaları gibi içinde bulunulan günlük asgari ücret ile orantılıdır.

Yurtdışı borçlanma tutarı günlük olarak belirlenecektir. Günlük asgari ücretin%32 si günlük yurtdışı borçlanma miktarını bize verecektir.

2018 en düşük yurtdışı hizmet borçlanması tutarınızı bir yıllık süre olan 1 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2018 arasındaki belirlenen günlük asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplayalım.

2018 bir günlük en düşük yurtdışı borçlanma tutarı = 2018 günlük asgari ücret (X) %32 formülünü kullanacağız.

2018 en düşük günlük yurtdışı borçlanma tutarı = 67,65 (x) %32

2018 en düşük günlük yurtdışı borçlanma tutarı: 21,65 TL.

2018 yılına ait bir günlük yurtdışı hizmet borçlanması tutarını formül hesabıyla yukarıda göstermiş olduk. 2018 YILINDA BİR GÜNLÜK EN DÜŞÜK BORÇLANMA TUTARINIZ 21,65 TL’dir.

 

 

Bibilenvar İle Gurbetçilerin Emeklilik Hakları Güvende

Gurbetçilerin emekliliği konusunda SGK sorgulamaları aşamasında Sosyal Güvenlik Kurumu’ ndan temin edilecek SGK hizmet dökümü incelenerek, Emeklilik hesaplama işlemlerini yapılır. Gurbetçilerin Emeklilik Hakları belirlenirken, Emeklilik hesaplama işlemlerinde emeklilik için eksik gün veya süre şartınızın  olması durumunda yurtdışı borçlanması yapmanız  gereklidir. Bibilenvar gurbetçilerin emekliliği konusunda gurbetçi vatandaşlarımıza yurtdışı borçlanma tutarlarından, yurtdışı borçlanma ile erken emeklilik avantajlarından faydalanmanızı sağlayacaktır.

Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkınızın olup olmadığını, gurbetçilerin emeklilik şartlarını, hizmet borçlanma süre ve tutarlarını bibilene danışabilirsiniz.

BİBİLENVAR Resmi Sitesine Giderek İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlarına Soru Sormak İçin Tıklayınız.. 

Gurbetçilerin Emekliliği Kategorisi için Tıklayınız..

SGK Borçlanma Süreleri Kategorisi İçin Tıklayınız..

SGK Yurtdışı Borçlanması Kategorisi İçin Tıklayınız..

1 thought on “Gurbetçilerin Emeklilik Hakları

  1. Gurbetçilerin Emeklilik Haklarına ilişkin detaylı sorularınızı http://www.bibilenvar.com üzerinden üye olarak sorabilirsiniz. Yurtdışı Hizmet Borçlanmaları avantajlarından faydalanmak için sorularınızı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlarımız yanıtlayarak emeklilik işlemlerinizde size yol gösterecektir.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*