admin 2 Ekim 2017

İsteğe Bağlı SSK İle Daha Erken Emekli Olun!

İsteğe Bağlı SSK dediğimizde ilk olarak Bağkur değil miydi o sorusu aklımıza geliyor 🙂

Bilindiği üzere 4/a kapsamında eski adıyla SSK kapsamında emekli olmak için şartlar genel olarak 4/b eski adıyla bağkura göre daha esnektir. Bir işyerinde 4/a yani SSK kapsamında çalışma imkanı bulunmayan fakat SSK’lı olursa daha erken emekli olabilecek kişiler için isteğe bağlı ssk ödemek çok daha avantajlı olmaktadır. Peki İsteğe Bağlı SSK ödeme şartları nelerdir, kimler İsteğe Bağlı SSK ’ ya prim ödeyerek emekli olabilir. İşte tüm bu soruların cevapları:

İsteğe bağlı tarım ssk (ek/5) ödeme şartları nelerdir?

– 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)(SSK), (b)(Bağkur) ve (c)(Emekli Sandığı) bentleri ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi ve 2925 sayılı Kanun kapsamında çalışmamak,

– İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmamak,

– Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklardan kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak,

– 18 yaşını doldurmuş olmak,

Tarım Bağ-Kur’lulardan geliri düşük olanlar isteğe bağlı ssk kapsamında prim ödeyebilirler mi?

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında(Tarım Bağkurlu) sigortalı olup yıllık tarımsal faaliyet gelirleri içindeki kazancının asgari ücretin altına düştüğünü muafiyet belgesi ile belgeleyen sigortalılar yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırına göre belirlenen tutardan az olduğunu “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” ile belgeleyenler ek 5 inci maddeye göre isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İsteğe bağlı tarım ssk (Ek/5) için başvuru nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

Tarım işlerinde süreksiz çalışanların “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni (EK-11) sürekli ikametlerinin ya da çalıştıkları yerin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatıp, sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmekte olup, sigortalılıkları müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılmaktadır.

Posta ile başvuruda sigorta başlangıcı olarak hangi tarih esas alınır?

Tarım veya orman işlerinde süreksiz sigortalılığın başlangıç tarihinin belirlenmesinde SSİY’nin 124 üncü maddesi gereğince adi posta veya kargo ile veya Sosyal Güvenlik Kurumuna doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumunun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi yolu ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya verildiği tarih başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilecektir.

İsteğe bağlı ssk (ek/5) kapsamındaki sigortalılık hangi hallerde sona erer?

5510 Sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı;

  • – 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddeye istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten,
  • – Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden,
  • – Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden ya da prim ödemek istediği ayın sonundan,
  • – Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
  • – Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

İtibaren sonlandırılır. İsteğe Bağlı SSK yani İsteğe Bağlı 4a sigortalılığı oldukça önemlidir.

Basında Emeklilik Haberleri İle İlgili İçeriklerimiz İçin Tıklayınız.. 

Kaynak: sgkrehberi.com

SGK Emeklilik Hesaplama Sorularınızı Yanıtlıyor

SGK Emeklilik Hesapla ile isteğe bağlı SSK ile ilgili sorularınızı sorabilir ve isteğe bağlı SSK detaylarını öğrenebilirsiniz.

Ne zaman emekli olabilirim, Emeklilik ve Emeklilik Hesaplama sorularınızı yorum bölümünde belirtebilirsiniz.

SGK Emeklilik hesaplama, SSK Emeklilik Hesaplama Tablosu ve Bağkur emeklilik Hesaplama Tablosu ile emeklilik bilgilerinizi sizlere sunacak. Ne zaman emekli olurum? işsizlik maaşı şartları, Gurbetçilerin Emekliliği, SGK sorgulama ve benzeri soruları Bibilenvar üzerinden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku uzmanlarımıza birebir online danışmanlık alarak sorabilirsiniz.

1 thought on “İsteğe Bağlı SSK İle Daha Erken Emekli Olun!

  1. SGK Emeklilik Hesaplama gündeme dair sorularınız ve özel sorularınız için Bibilenvar işbirliği ile yayında. Emeklilik Hesaplama, Ne Zaman Emekli Olurum ve benzeri sorularınızı üye olarak sorabilirsiniz. Dilerseniz kişisel sorularınızı Türkiye’nin İlk ve tek online birebir danışmanlık firması olan Bibilenvar a iletebilir ve Kanundan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*