admin 29 Eylül 2017

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştıran bir  işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden  işverenlerin, örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik ekinde bulunan işyeri bildirgesini, en geç sigortalı  çalıştırmaya başladıkları tarihte e-sigorta ile Kuruma  vermeleri gerekmektedir.

İşyeri bildirgesinin, adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi ya da Kuruma doğrudan verilmesi halinde, bildirgenin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih; e-sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde ise internet kanalıyla gönderilmesi sırasında onaylama işleminin yapıldığı tarih,  Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir.

İşyeri Bildirgesinin Elektronik Ortamda Verilmesi

Kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri isteğe bağlı olarak Türkiye genelinde elektronik ortamda gönderilebilecektir.

İşyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak,

 • Gerçek kişi,
 • Kamu tüzel kişisi,
 • Özel hukuk tüzel kişisi,
 • Adi ortaklık,
 • Apartman yöneticiliği,

olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir.

İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 işgünü içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilecektir.

 • İşyeri bildirgesinin verilmemesi durumunda idari para cezası ne kadardır?
 • İşyeri bildirgesinin elektronik ortamında verilmemesi durumunda idari para cezası ne kadardır?
 • İşyeri bildirgesinin kağıt ortamında verilmemesi durumunda idari para cezası ne kadardır?
 • İşyeri bildirgesinin verilme süreleri ne kadardır?
 • İşyeri bildirgesi verilmesinde sigortalı belirtmek gerekir mi?
 • İşyeri bildirgesinin verilmesinde e-sigorta kanalı kullanılmak zorunda mı?
 • İhaleli işlerde işyeri bildirgesinin verilmesi aşaması nelerdir?
 • Taşeron işyeri bildirgesi verilmesi usul ve esasları nelerdir?
 • İşyeri bildirgesinin düzenlenmesi hususları nelerdir?
 • İşyeri bildirgesi formunu nasıl düzenlenmeliyim?
 • İşyeri bildirgesi SGK Ekranlarında düzenleyemiyorum ne yapmalıyım?
 • Apartman site yönetimi işyeri bildirgesi nasıl verilir?

İşyeri bildirgesinin düzenlenmesi, işyeri bildirgesinin verilmemesi durumunda uygulanacak olan idari para cezaları ve bu idari para cezalarına karşı itiraz ve usulleri ile yukarıdaki sıraladığımız soru veya soruların cevapları bibilenvar.com ile bir tık uzağınızda..

Yazı Linki: https://www.bibilenvar.com/yazi/231/isyeri-bildirgesinin-verilmesi-islemleri

Kaynak: www.bibilenvar.com

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*